Tag "sveikatos draudimas"

Kelionės ir transportas

Europos sveikatos draudimo kortelė keičiama nauja kortele

UK atsiskyrus nuo Europos Sąjungos įvyko daug pokyčių. Vienas toks svarbus pasikeitimas liečia Europos Sveikatos Draudimo kortelę.